Tienjarige BA – Activiteiten afwerking en installatie: interpretatie van het toepassingsgebied van deze verplichte verzekering

Minister Kris Peeters heeft recent geantwoord op een parlementaire vraag naar de interpretatie van het toepassingsgebied van de verplichte verzekering Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Het antwoord van Minister K.Peeters:

“(..) Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht.” Dit slaat op “de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw).”

Wat betekent dit?

De inhoud van de wet is niet gewijzigd. Maar  op basis van dit standpunt kan men besluiten dat de activiteiten ‘afwerking en installatie’ (zoals elektriciens, binnenhuisschilder, vloerders, loodgieters die geen werken aan het dak uitvoeren, …) niet beoogd worden door de wet : deze werken maken namelijk geen deel uit van dienstverlening aan het realiseren van de “gesloten ruwbouw”.

Echter wanneer de minister meent dat de verzekeringsplicht zich niet richt tot deze dienstverleners, blijven zij wel degelijk gedurende 10 jaar aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de gebreken die de stabiliteit of de soliditeit/stevigheid van het gebouw kan aantasten door de gevolgen van hun activiteit (op basis van de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek).

Laten we voorzichtig blijven

Wij raden aan om voorzichtig te blijven, gelet op de onduidelijkheden in de wet. De bouwactoren, die zich willen beschermen tegen iedere discussie, kunnen een abonnementspolis onderschrijven die hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid dekt.