Profielselecties AssuLife Invest

Kenmerken van onze portefeuilles

Summit

  • Onafhankelijk opgebouwde portefeuille.
  • Duidelijk vooropgestelde doelstellingen.
  • Gefundeerde economische visie.
  • Opvolging en aanpassing van de geselecteerde fondsen en economische visie.
  • Duidelijke volatiliteits- en rendementsdoelstellingen.
  • Momenteel bestaat onze portefeuille uit 20 fondsen over 14 fondsbeheerders.
  • Geen intern collectief fonds, dus geen extra kosten!

Onze selecties

Everest (Offensief)

EverestAls een offensieve belegger zal uw portefeuille voornamelijk belegd zijn in aandelen en in de meer agressieve segmenten van de markt. Het doel is om het rendement te maximaliseren terwijl mogelijkheden van grote korte termijn fluctuaties in waarde en eventuele mogelijkheden op lange termijn verliezen ingecalculeerd worden. De uiteindelijke opbrengst van de periode waarover u investeert kan in een brede ‘range’ van mogelijkheden vallen. In de meeste gevallen zal het rendement gunstiger uitvallen in verhouding met wat met een meer conservatieve benadering behaald kan worden. De standaardafwijking (3Y) in een fondsen-portefeuille voor een agressieve belegger mag niet hoger zijn dan 18%.

Rendementen % 02/07/2021
YTD 1 Jaar 3 Jaar >29/12/03
8,34% 21,84% 9,44% 6,98%

Denali (Groei)

DenaliAls een belegger die op zoek is naar groei zal uw portefeuille voornamelijk belegd zijn in aandelen en in de meer defensieve segmenten. Deze aanpak richt zich op het behalen van een goed totaal rendement op de beleggingen. Grote korte termijn fluctuaties in waarde kunnen verwacht worden net zoals de mogelijkheid van lange termijn verliezen. Het uiteindelijke rendement over de periode waarover u wenst te investeren kan in een brede “range’ van mogelijkheden vallen. In de meeste gevallen, zeker bij periodes langer dan 5 jaar, zal het rendement gunstiger uitvallen in verhouding met een meer conservatieve aanpak. De standaardafwijking (3Y) in een fondsen-portefeuille voor een dynamische belegger mag niet hoger zijn dan 13%.

Rendementen % 02/07/2021
YTD 1 Jaar 3 Jaar >29/12/03
6,89% 17,76% 5,71% 3,79%

Kilimanjaro (Evenwicht)

Kilimanjaro Als een evenwichtige belegger zal uw portefeuille aandelen bevatten maar ook meer defensieve beleggingen zoals cash, vastrentende beleggingen en onroerend goed. Deze aanpak is gericht op het behalen van rendement en zal gepaard gaan met enige volatiliteit op korte termijn. In de meeste gevallen, zeker bij periodes langer dan 5 jaar, zal het rendement gunstiger uitvallen dan bij een meer voorzichtige aanpak, maar zal lager uitvallen dan bij een aanpak met een hoger risiconiveau. De standaardafwijking (3Y) in een fondsen-portefeuille voor een neutrale belegger mag niet hoger zijn dan 9%.

Rendementen % 02/07/2021
YTD 1 Jaar 3 Jaar >29/12/03
3,74% 12,35% 7,27% 4,81%

Mont Blanc (Voorzichtig)

Mont BlancAls een voorzichtige belegger zal uw portefeuille belegd zijn in aandelen, dit in evenwicht met beleggingen in meer defensieve segmenten zoals cash, vastrentende effecten en vastgoed. Deze aanpak concentreert zich op het bereiken van een balans tussen veiligheid en rendement maar kan in ieder geval een zekere mate van korte termijn volatiliteit bevatten. In de meeste gevallen, zeker over periodes langer dan 5 jaar, zal de opbrengst gunstiger uitvallen dan bij een meer defensieve aanpak maar kan minder zijn dan bij een aanpak met een hoger risiconiveau. Voorzichtige beleggers kunnen ook op zoek zijn naar recurrente inkomsten. De standaardafwijking (3Y) in een fondsen-portefeuille voor een voorzichtige belegger mag niet hoger zijn dan 6%.

Rendementen % 02/07/2021
YTD 1 Jaar 3 Jaar >29/12/03
4,09% 10,74% 4,30% 3,41%

Fuji (Defensief)

FujiAls een defensieve belegger zal u portefeuille in eerste instantie belegd zijn in defensieve segmenten, zoals cash en vastrentende effecten en een bescheiden positie in aandelen. Deze aanpak richt zich voornamelijk op veiligheid in plaats van maximaal rendement te behalen en beperkt de volatiliteit op een korte termijn. De totale opbrengst, niet gegarandeerd, zal vallen in een relatief kleine ‘range’. Zeker over periodes langer dan 5 jaar kan het rendement ongunstig uitpakken in vergelijking met een aanpak met een hoger risiconiveau. Dit profiel zal vooral veel vastrentende effecten bevatten en zal hierdoor ook geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar recurrente inkomsten. De standaardafwijking (3Y) in een fondsen-portefeuille voor een defensieve belegger mag niet hoger zijn dan 4%.

Rendementen % 02/07/2021
YTD 1 Jaar 3 Jaar >29/12/03
2,16% 6,37% 2,17% 2,65%

 

Rendementen uit het verleden zijn een goede indicatie van de kwaliteit van onze fondsenselecties, maar bieden geen garanties voor de toekomst.