Fiscale aftrekbaarheid rechtsbijstandverzekering

De wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering is een feit.

Om de rechtspraak toegankelijk te houden, kondigde minister Koen Geens in zijn groot justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandverzekering aan. Na een lange discussie keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel goed.

Wat betekent de nieuwe wetgeving?

Fiscale aftrekbaarheid van de premie: wie de verzekering neemt, kan tot 310 EUR premie aftrekken van haar/zijn belastingen. Dit komt neer op een belastingvermindering tot 124 EUR.
Extra dekkingen: in ruil daarvoor dient de rechtsbijstandsverzekeraar zijn klanten te verzekeren tot minstens 13.000,00 EUR in burgerlijke zaken, 13.500,00 EUR in strafzaken en 6.750,00 EUR in bouwgeschillen en echtscheidingen. De vrije keuze van advocaat blijft gegarandeerd. Voor deze speciale rechtsbijstandverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. De advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te houden of niet.

De tarieven dienen nog te worden uitgeschreven bij koninklijk besluit. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal gebeuren nu de verkiezingen voor de deur staan.
De wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Wellicht zal dit voor de late zomer of het najaar van 2019 zijn. Enkel de premies betaald nĂ  de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.